Litinová kamna a topeniště skladem. 29.09.2023 je prodejna uzavřená. Děkujeme za pochopení.

Norma ECO DESIGN 2022

07.02.2022

Norma ECO DESIGN 2022

Před 10 lety se evropské státy uložily výrobcům systémů vytápění dřevem, aby vyráběli stále efektivnější produkty a zároveň snižovali jejich dopad na životní prostředí. Tato nová evropská norma se nazývá norma ECO DESIGN 2022.

Proč vytvářet standard ECO DESIGN 2022 Předpisy o ekodesignu existují již více než 10 let. V roce 2015 se evropské země rozhodly tento standard implementovat. Hlavním účelem je za prvé informovat spotřebitele o vlastnostech produktu který kupuje, na druhé straně požadovat po výrobci stále vyšší výkon s minimálním dopadem na životní prostředí. Zavedení standardu ECO DESIGN 2022 však nebylo otázkou jednoho roku. Zavádění bylo postupné, zejména v roce 2017, kdy byla výrobcům uložena povinnost opatřit kotle na dřevo štítkem energetické náročnosti. Následně evropské státy uložili výrobcům, aby tyto výkonové štítky umístili na všechny spotřebiče spalující dřevo. Dnes je zásadní navrhování vysoce výkonných produktů a racionální využívání zdrojů. Systémy vytápění dřevem musí nyní skutečně splňovat definované energetické a ekologické úrovně. Pokud toto nesplňují, nelze je prodávat jako topidlo. Cílem je podporovat ekodesign, ať už při výrobě nebo následném používání spotřebiče na dřevo.

Co se tím mění pro spotřebitele? Z pohledu spotřebitele přináší norma ECO DESIGN 2022 čtyři zásadní změny. Z toho plynoucí povinnost výrobců vyrábět zařízení:

 • Ekonomická: musí dosahovat lepších energetických výtěžků, a tudíž hospodárnější z hlediska paliva.
 • Méně znečišťující: nová zařízení musí také emitovat méně částic, oxidu uhelnatého atd.
 • Bezpečná: otevřené krby již nelze z bezpečnostních důvodů prodávat jako topná tělesa.
 • Srovnatelná: štítky musí být na všech zařízeních

Nový informační štítek

 A konečně, standard ECO DESIGN 2022 přináší změnu v označování zařízení, která najdeme již dnes:

 • Název produktu
 • Značka
 • Obchodní reference
 • Přímá síla
 • Energetická třída
 • Míra emisí částic a oxidu uhličitého

 

Do budoucna bude standardem také informace o:

 • Množství uvolňovaných znečišťujících látek pro: oxid uhelnatý (CO); oxid dusíku (NOx) nebo plynné organické sloučeniny.
 • ETAS - sezónní energetická účinnost: Měří celý cyklus ohřevu produktu. Umožňuje tak přesnější posouzení zařízení a tím umožňuje lépe předvídat úspory.
Průvodce výběrem
Nezávazně poptat